Veel Gestelde Vragen

Veiligheidsvoorschriften

Where can I find safety regulations for Deltarack products?

Here

Conformiteit met Europese richtlijn (CE)

Zijn de Deltarack-producten conform met de Europese richtlijn (CE)?

Volgens de Europese Commissie vallen rekken zoals Deltarack en Deltarack Premium niet onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Een CE-markering is dus niet mogelijk. Het formele antwoord van de Commissie vindt u hier In elk geval zijn de Deltarack-producten conform met de bepalingen van de relevante geharmoniseerde normen: afgezien van de formele aspecten (zoals CE en verklaring van overeenstemming) betekent dit dat voor het ontwerp en de productie rekening werd gehouden met de bepalingen van de Machinerichtlijn en dat de Deltarack-producten beantwoorden aan de technische eisen voor arbeidsmiddelen. Bovendien voldoen de Deltarack-producten aan de algemene wet 9/02/94 betreffende de veiligheid van producten en diensten (zie deze link ).

Testen en certificaten

Over welke certificaten beschikken de Deltarack-producten?

Voor zover wij vandaag weten zijn er geen normen waaraan een houten bok zou moeten voldoen. Gestandaardiseerde testprogramma’s zijn niet beschikbaar. Aangezien hout – in tegenstelling tot metaal – geen homogeen materiaal is, kunnen tests niet softwarematig gesimuleerd worden. Daarom hebben we in samenwerking met het Belgisch Verpakkingsinstituut BVI een specifiek testprogramma uitgewerkt. Een programma dat bestaat uit diverse statische en dynamische tests. Op basis van deze tests kunnen wij voor de meeste Deltarack-producten een certificaat van ladingzekerheid voorleggen ( Certificate of shape stability - TEST REPORT of the ACCELERATION TEST based on RD of April 27th 2007, EN12195:2010, VCAT-40509:2010).

Multiplex grade C/C

Van welk materiaal worden de Deltaracks gemaakt?

Deltaracks are made from birch plywood, a board material composed of thin birch veneers laminated with crosswise grain orientation. The production standards for the birch plywood used for Deltaracks are defined in the ' GOST standard '. Deltaracks are made from water-resistant plywood (water boiled plywood WBP or FSF) and water-resistant multiplex (water-resistant plywood MR or FK) depending on the model and the application.

Voor Deltarack is het uitzicht van de buitenste fineerlaag niet van belang, omdat dat nauwelijks of geen invloed heeft op de sterkte. Wij hanteren voor onze producten ‘grade C/C – not sanded’; dit wil zeggen dat de buitenste fineerlaag ongeschuurd is, met mogelijk knopen en scheuren, en zelfs gaten met een diameter tot 4 cm. Het marktaanbod van deze selectie is soms ontoereikend om aan de vraag naar Deltaracks te kunnen beantwoorden. Daarom worden we soms genoodzaakt om voor een hogere selectie te kiezen. Omdat onderdelen van Deltaracks gemixt worden, kunnen onderdelen van Deltaracks onderling aanzienlijk verschillen van uitzicht.

Hijsen met kraan

Is het mogelijk om Deltaracks te hijsen met een kraan?

Deltaracks hebben bovenaan geen hijsogen. Traditioneel takelen met een kraan is dus niet mogelijk. Wij geven de voorkeur aan het gebruik van een pallethaak voor het takelen. Indien de belading het toelaat, kunnen ook hijsbanden worden gebruikt. Stabiliteit en veiligheid zijn prioritair.

Demonteren

Kan ik mijn Deltaracks demonteren en opnieuw monteren?

Regelmatig krijgen we de vraag of Deltaracks demonteerbaar zijn. De praktijk wijst uit dat het standaard Deltarack gamma dat enkel uit twee of maximum drie verschillende onderdelen bestaat, zich goed leent tot demonteren. Dit tot 4 of 5 maal. Deltarack Premium is complexer en monteren en demonteren wordt minder aanbevolen.

In de praktijk blijken klanten deze producten vaak twee tot drie keer opnieuw te monteren en te hergebruiken. Controleer bij het opnieuw monteren steeds of de onderdelen nog intact zijn. Indien nodig kunnen oude onderdelen gemengd worden met nieuwe. Het model NB6 kan deels eenvoudig gedemonteerd worden en compact vervoerd worden.

Servicevoorwaarden

Deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen de website ("Website-exploitant", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw "). Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van deze website en al zijn producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").


Links naar andere websites

Hoewel deze website gelinkt kan zijn aan andere websites, impliceren we niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of affiliatie met een gelinkte website, tenzij hierin specifiek vermeld.

U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link op deze website zorgvuldig door te nemen. Het doorlinken naar andere off-site pagina's of andere websites is op eigen risico.

Gebruik van Cookies

De website kan cookies gebruiken om de navigatie van de gebruiker door deze site te personaliseren en te vergemakkelijken. De Gebruiker kan zijn/haar browser configureren om de installatie van de door ons verzonden cookies te melden en te weigeren.